Tặng $50 cho tài khoản đăng ký sử dụng máy chủ (VPS) tại vultr, click đăng ký trải nghiệm VPS ngay